moti909 ([personal profile] moti909) wrote2015-09-17 10:36 pm

סוף סוף מצאתי חברת ניקיון משרד איכותית

מרגישה צורך לשתף אתכן בעניין שהבנתי לאחרונה, ניקיון משרד , הוא אחד הדברים הכי חשובים בתור בעלת עסק ומי שנמצאת רוב היום במשרד.

חברה שהגיעה לבקר אותי במשרד העירה לי על הסדר והניקיון, באמת התחלתי לשים לב שאפילו קצת לכלוך יוצר אווירה לא נעימה לעובדים ורושם שלילי על לקוחות או שותפים עסקיים שמגיעים למשרד.

החלפתי את חברת הניקיון בחברה חדשה ומקצועית שמתמחה בניקיון משרדים, מקומות עבודה ומוסדות ומה אני אגיד לכם השינוי התרחש כמו קסם, המשרד נהפך למקום שיותר נעים להיות בו במשך היום לעובדים ואילו לקוחות ושותפים שנכנסים מקבלים רושם של מקום נקי ומסודר, ז"א מקום שעובד כמו שצריך.